minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ein Hysgolion Eglwysig

Mae gennym ofal am 16 o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru o fewn Esgobaeth Bangor.

Defnyddiwch y map uchod neu'r rhestr isod i ddarganfod rhagor am bob un o'r ysgolion.

Justine Baldwin yw'r Cyfarwyddwr Addysg dros Ogledd Cymru. Os oes gynnoch chi unrhyw ymholiadau am ein hysgolion eglwysig mae croeso i chi cysylltu â hi. 


Cymraeg

Our Church Schools

We have care of 16 Church in Wales schools within the Diocese of Bangor.

Use the map above or the list below to find out more about each of the schools.

Justine Baldwin is the Director of Education for North Wales. If you have any queries about our Church Schools please do contact her.