minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Diogelu 

Mae tîm diogleu yr Eglwys yng Nghymru yn darparu cefnogaeth, cyngor ag arwieiniad o'r swyddfeydd canolog.

Cewch hyd i'r manylion cyswllt a'r polisïau cyfoes ar safle wê'r Eglwys yng Nghymru yma.

Os hoffech siarad â rhywun am bryder neu fater diogelu sy'n effeithio ar blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl yn yr Eglwys yng Nghymru, cysylltwch â Swyddog Diogelu Dros Esgobaeth Bangor:

Wendy Lemon

Ffôn: 07392319064

Cymraeg

Safeguarding

The Church in Wales provides support, advice and guidance from the central offices.

For up to date contact information and policies please visit the Church in Wales' website here.

If you want to talk to someone about a safeguarding concern or issue affecting a child or adult at risk within the Church in Wales, please contact the Provincial Safeguarding Officer for the Diocese of Bangor:

Wendy Lemon

Tel: 07392319064