minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Diogelu 

Mae'r tîm diogleu taleithol yr Eglwys yng Nghymru yn darparu cefnogaeth cynhwysfawr, cyngor ag arwieiniad i Esgobion, Clerigion a lleygwyr mewn eglwysi, ag Ardaloedd Weinidogaeth ar pob mater sy'n delio gyda polisi diogelu plant, pobl ifanc ag oedolion ar risg.

Polisi Diogelu

I lawrlwytho'r Polisi Diogelu, cliciwch isod i weld y ddogfen ar safle wê'r Eglwys yng Nghymru Polisi Diogelwch

Pwy i gysylltu efo os oes pryder? 

Mae pob pryder neu'r gallu i drafod unrhyw honiad yn cael ei ddelio gan y Swyddogion Diogelu Taleithol. Yn y lle cyntaf, dylid gysylltu gyda Wendy Lemon, Swyddog Diogelu taleithol Gogledd Cymru.

Wendy Lemon

07392319064

wendylemon@churchinwales.org.ukOs nad yw Wendy ar gael, yna dylid cysylltu gyda Fay Howe, Swyddog Diogelu Taleithol De Cymru, neu Dorian Davies Rheolwr Diogelu Taleithol

Fay Howe

07551 124219

fayhowe@churchinwales.org.uk

Dorian Davies 

07908 963335
doriandavies@churchinwales.org.uk

Cymraeg

Safeguarding

The Church in Wales provincial Safeguarding team provides comprehensive support, advice and guidance for Bishops, Clergy and lay people in churches, parishes and Ministry Areas on all matters relating to the Church in Wales policy on the safeguarding of children, young people and adults at risk.

Safeguarding Policy 

Please ensure you are working within the Church in Wales Safeguarding Policy. To view or download the Safeguarding Policy, click here which will direct you to the Policy on the Church in Wales provincial website: Safeguarding Policy

Who to contact if you have a concern?

Specific safeguarding concerns or the need to talk about an allegation are managed by the Provincial Safeguarding Officers. Any concerns or allegations should be referred, in the first instance, to Wendy Lemon, Provincial Safeguarding Officer, based in North Wales. 

Wendy Lemon

07392319064

wendylemon@churchinwales.org.uk


If Wendy is unavailable, please contact Fay Howe, Provincial Safeguarding Officer South Wales or Dorian Davies, Provincial Safeguarding Manager

Fay Howe

07551 124219

fayhowe@churchinwales.org.uk

Dorian Davies

07908 963335
doriandavies@churchinwales.org.uk