minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Synodau

Rydym wedi symud o ddeuddeg Deoniaeth Bro i dair Synod. Mae’r Synodau’n rhoi cyfle i gynrychiolwyr o bob un o Ardaloedd Gweinidogaeth y Synod i addoli Duw ar y cyd, i dderbyn a darparu cefnogaeth ac anogaeth, i rannu arfer da, i ymddiddan am brosesau esgobaethol yn ogystal ag anghenion y gymuned ehangach, ac i osod amcanion cenhadol Synod-eang.

Cymraeg

Synods

We have moved from twelve Area Deaneries to three Synods. The Synods provide an opportunity for representatives from across the Synod’s Ministry Areas to worship God together, to receive and provide mutual support and encouragement, to share good practice, to enter into dialogue about diocesan processes as well as the needs of the wider community, and to set Synod-wide missional aims.