minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gweinidog Teulu

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, mae gan y gweinidogion hyn gyfrifoldeb strategol ar gyfer gwaith â Phlant, Ieuenctid a Theuluoedd mewn cyd-destun penodol. Gallant weithio gyda phwyslais arbennig ar blant yn eu harddegau, teuluoedd neu blant o oedrannau penodol. Bydd y rhai a elwir i’r weinidogaeth hon yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis empathi a sensitifrwydd wrth ddelio ag anghenion penodol plant a phobl ifanc, y gallu i wneud cysylltiadau rhwng yr Efengyl a bywydau’r bobl y maent yn eu gwasanaethu, a’r ddawn i gydlynu a galluogi rhoddion a brwdfrydedd pobl eraill.

Cymraeg

Family Minister

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, these ministers have strategic responsibility for Children, Youth and Families work in a particular context. They may work with a particular emphasis on teenagers, families or children of specific ages. Those called to this ministry will be able to show evidence of a gifting for this work, such as empathy and sensitivity in dealing with the particular needs of children and young people, the ability to make connections between the Gospel and the lives of the people they serve, and the facility to coordinate and enable the gifts and enthusiasms of others.