minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Tîm Addysgu

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, gelwir aelodau’r Tîm Addysgu i fynegi galwedigaeth holl bobl Dduw i ddyfnháu eu ffydd. Maent yn gwneud hyn drwy atgyfnerthu a galluogi cynnydd mewn dysg a dealltwriaeth o fewn yr eglwys leol. Maent yn gweithio ar y cyd gyda, ac o dan gyfarwyddyd, gweinidogion eraill, yn enwedig Darllenwyr a chlerigion.


Cymraeg

The Teaching Team

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, members of the Teaching Team are called to express the role of the people of God in deepening faith. They do this by focusing and enabling growth in knowledge and study within the local church. They work in collaboration with and under the direction of other Ministers, particularly Readers and clergy.