minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cynlluniau Datblygu Eiddo

Rhaid i’n hadeiladau ein helpu i wireddu’n gweledigaeth esgobaethol. Mae Cynllun Datblygu Eiddo’r Ardal Weinidogaeth yn edrych tuag at 2030. Mae’n rhoi braslun cadarnhaol a chymhellol o’r eiddo a’r adeliadau o fewn yr Ardal a fydd yn ein galluogi i wireddu’r weledigaeth. Dyma gyfle i ystyried adeiladau, a’r holl asedau o ran eiddo a thir, a ddefnyddir ar hyn o bryd; a chyfle i fraslunio gweledigaeth o adeiladau cysegredig, adeiladau hyblyg, adeiladau cymunedol a thai staff a fyddai’n hybu cenhadaeth yr Ardal Weinidogaeth. Ceisiwn fod yn obeithiol ac yn realistig, gan anelu at ragoriaeth.

Cymraeg

Property Development Plans

Our buildings need to help us deliver our diocesan vision. A Ministry Area’s Property Development Plan looks ahead to 2030. It sketches out a positive and compelling property set-up for the Ministry Area – one that will help us deliver our shared vision. Here is an opportunity to map all of the buildings, premises, properties and land assets currently owned and used by the Church; and then to sketch a vision of sacred space, flexible space, community space and accommodation that would help to fulfil the mission of the Ministry Area. We aim to be hopeful; to be realistic; and to achieve excellence.