minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cynlluniau Datblygu Cenhadaeth

Bydd Cynllun Datblygu Cenhadaeth yr Ardal Weinidogaeth yn ystyried yr hyn a wnawn i hybu ein conglfeini a’n canolbwyntiau o fewn pob Ardal Weinidogaeth. Drwy weithdai a digwyddiadau datblygu, caiff pob Ardal Weinidogaeth y cyfle i fyfyrio ar bob un o’r chwe chonglfaen a chanolbwynt, gan asesu lle rydym ni ar hyn o bryd, ac yna ddirnad lle rydym eisiau’i gyrraedd yn y dyfodol.

Cymraeg

Mission Development Plans

Ministry Area Mission Development Plans will sketch out all that we do to advance our principles and priorities in each Ministry Area. Through workshops and development events, each Ministry Area will be encouraged and enabled to consider each of the six principles and priorities, assessing where we are at the moment, and discerning where we want to be in the future.