minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Finance Co-ordinator

Mae Finance Co-ordinator yn becyn cyfrifo cronfa mynediad dwbl, a gynlluniwyd i reoli'r cyfrifon ar gyfer Ardaloedd Weinidogaeth ac eglwysi fel sy'n ofynnol gan y Comisiwn Elusennau drwy ddilyn SORP2015 ac FRS102. Mae ganddo ddetholiad o strwythurau cyfrif wedi'u cynllunio ymlaen llaw a ddarperir gan Gorff y Cynrychiolwyr, yn seiliedig ar systemau Derbyniadau a Thaliadau a Rhagdaliadau a Chronni. Mae Finance Co-ordinator yn ymdrin yn hawdd â chronfeydd, cyllidebau, canolfannau cost, rheolau sefydlog, dyledwyr a chredydwyr, trafodion mynediad cyfnodolion a chymodi banc. Mae ganddo amrywiaeth eang o adroddiadau gan gynnwys adroddiad trafodion manwl, adroddiad y Fantolen, adroddiad SOFA, adroddiad Datganiad Asedau a Rhwymedigaethau, adroddiadau cyllideb, adroddiadau canolfannau cost a llawer mwy.

Am rhagor o wybodaeth dilynwch y dolen canlynol.

Cymraeg

Finance Co-ordinator

Finance Co-ordinator is a double entry fund accounting package, designed to manage the accounts for Ministry Areas and churches as required by the Charity Commission by following SORP2015 and FRS102. It has a selection of pre-designed account structures provided by the Representative Body, based on both Receipts and Payments and Pre-payments and Accruals systems. Finance Co-ordinator easily handles funds, budgets, cost centres, standing orders, debtors and creditors, journal entry transactions and bank reconciliation. It has a large variety of reports including an in-depth and customisable transaction listings report, Balance sheet report, SOFA report, Statement of Asset and Liabilities report, budget reports, cost centre reports and much more.

For more information please follow this link.