minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Strwythurau esgobaethol 

Rydym wedi ail-lunio’n pwyllgorau esgobaethol i ddarparu strwythur newydd sy’n symlach ac yn cyfateb yn well i’n gweledigaeth esgobaethol. Mae aelodaeth Cynhadledd yr Esgobaeth wedi ei ddiwygio er mwyn sicrhau, o ystyried ein cyd-destun newydd, y cawn gynrychiolaeth eang o’r esgobaeth gyfan. Mae Cyngor yr Esgobaeth ar ei newydd wedd yn gyfrifol am strategaeth ac adnoddau esobaethol, gan gwmpasu Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor a Phwyllgor Sefydlog Cynhadledd yr Esgobaeth. Mae’r Pwyllgorau Eiddo Esgobaethol bellach yn cwrdd ar y cyd i gynorthwyo Ardaloedd Gweinidogaeth gyda’u hadeiladau a’u heiddo fel y’u hamlinellir yn y Cynlluniau Datlygu Eiddo. Bydd Pwyllgor Cyllid yn goruchwylio ein cyllid esgobaethol ar ran Cyngor yr Esgobaeth ac yn cynorthwyo Ardaloedd Gweinidogaeth gyda’u datblygiad ariannol. Mae Grŵp Cadfan yn dod ag Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth ynghyd â’r Esgob a chydweithwyr eraill i addoli ac ymddiddan ar y cyd.

Cymraeg

Diocesan structures

We have reshaped our diocesan committees to provide a new structure that is more streamlined and more attuned to our diocesan vision. The membership of the Diocesan Conference has been reformed to ensure that within the changing landscape of diocesan life it continues to include broad representation from across the diocese. A new Diocesan Council takes responsibility for strategy and resources, encompassing the Diocesan Board of Finance, the Bangor Diocesan Trust and the Diocesan Conference Standing Committee. The various diocesan Property Committees now meet together, taking a holistic view of Ministry Area premises and property as established in the Property Development Plans. A Finance Committee is being established which will support the financial oversight functions of the Diocesan Council, and assist Ministry Areas with their financial development. The Cadfan Group regularly brings together Ministry Area Leaders to worship and confer with the Bishop and other colleagues.