minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gweinidogaethau Ordeiniedig

Mae gweinidogion ordeiniedig yn rhoi eu bywyd cyfan gerbron Duw i’w ddefnyddio er lles yr Eglwys. Trwy gymorth Duw, maent yn derbyn bod yr Ysgrythyr Lân yn cynnwys popeth angenrheidiol i iachawdwriaeth trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Trwy gymorth Duw, maent yn credu a chynnal athrawiaethau’r ffydd Gristnogol fel y derbyniodd yr Eglwys yng Nghymru hwy. Trwy gymorth Duw, maent yn ffyddlon a diwyd yn cyhoeddi’r Efengyl ac yn cynorthwyo i weinyddu sacramentau’r Cyfamod Newydd. Trwy gymorth Duw, maent yn ymroi i weddïo ac i astudio’r Ysgrythur Lân, ac yn parhau i gymhwyso eu hunain ar gyfer gweinidogaeth yr Eglwys. Trwy gymorth Duw, maent yn derbyn disgyblaeth yr Eglwys ac yn rhoi dyledus barch i’r rhai a osodwyd mewn awdurdod arnynt. Trwy gymorth Duw, maent yn ymdrechu i hyrwyddo undod, tangnefedd a chariad ymhlith y rhai y maent yn eu gwasanaethu, ac yn arwain trwy anogaeth ac esiampl. Trwy gymorth Duw, maent yn cydweithio â holl bobl Dduw i gynorthwyo’r Eglwys i ddirnad anghenion a phryderon a gobeithion y byd.


Cymraeg

Ordained Ministries

Ordained ministers place their whole life at God’s disposal through the Church. By the help of God they accept the Holy Scriptures as containing all things necessary for salvation through Jesus Christ our Lord. By the help of God they believe and uphold the doctrines of the Christian faith as the Church in Wales has received them. By the help of God they are faithful and diligent in proclaiming the Gospel and assisting in the celebration of the sacraments of the New Covenant. By the help of God they are diligent in prayer, in studying the Holy Scriptures and in continuing to equip themselves for ministry in the Church. By the help of God they accept the discipline of the Church and give due respect to those in authority. By the help of God they endeavour to promote unity, peace and love among those they serve, and to lead by encouragement and example. By the help of God they will work with all God’s people to help the Church discern the needs, concerns and hopes of the world.