minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cydymffurfiaeth Cyllid yr Eglwys yng Nghymru

Rheolir yr Eglwys yng Nghymru gan Gyfansoddiad a ysgrifennwyd ac a fabwysiadwyd yn ffurfiol ar adeg datgysylltu ar 31 Mawrth 1920. Mae'r Cyfansoddiad wedi cael ei ddiwygio sawl gwaith yn y degawdau cyfamser ond mae ganddo hefyd ofynion y mae angen i Gynghorau Ardaloedd Weinidogaeth gydymffurfio â hwy.  Yn yr adran hon rydym yn canolbwyntio ar arferion a gofynion cyfrifyddu.

Y Cyfansoddiad

Mae'r Cyfansoddiad ar gael ar-lein o wefan yr Eglwys yng Nghymru. Yr adrannau sy'n ymwneud â chyllid yw:

Mewn cyd-destun Esgobaeth Bangor amnewidiwch y termau canlynol wrth ddarllen y Cyfansoddiad:

  • Plwyf = Ardal Weinidogaeth
  • Cyngor Plwyf Eglwysig (CPE) = Cyngor Ardal Weinidogaeth (CAW)
  • Periglor = Arweinydd Ardal Weinidogaeth

Canllaw Gweinyddu Plwyf

Cynhyrchodd yr Eglwys yng Nghymru ffolder canllawiau glas nifer o flynyddoedd yn ôl a oedd yn cynnwys cyngor defnyddiol. Mae Pennod 3 o'r ffolder yn ymwneud â Chyllid Plwyf ac mae ar gael ar-lein o wefan yr Eglwys yng Nghymru

Cymraeg

Church in Wales Finance Compliance

The Church in Wales is governed by a Constitution formally written and adopted at the point of disestablishment on 31st March 1920.  The Constitution has been revised a number of times in the intervening decades but it also has requirements that Ministry Area Councils need to comply with.  In this section we are focusing on accounting practices and requirements.

The Constitution

The Constitution is available online from the Church in Wales website.  The sections relating to finances are:

In a Bangor Diocese context please substitute the following terms when reading the Constitution:

  • Parish = Ministry Area
  • Parochial Church Council (PCC) = Ministry Area Council (MAC)
  • Incumbent = Ministry Area Leader

Parochial Administration Guide

The Church in Wales produced a blue guidance folder a number of years ago which contained helpful advice.  Chapter 3 of the folder related to Parish Finance and it is available online from the Church in Wales website.