minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Tîm Arwain Addoliad

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, mae aelodau’r Tîm Arwain Addoliad yn mynegi cyfranogiad holl bobl Crist yn addoliad yr Eglwys. Maent yn gweithio ar y cyd gyda, ac o dan gyfarwyddyd, gweinidogion eraill, yn enwedig Darllenwyr a chlerigion. Bydd y rhai a elwir i’r weinidogaeth hon yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis hunan-hyder priodol mewn cyd-destunau cyhoeddus a sensitifrwydd mewn gweddi gyhoeddus.


Cymraeg

The Worship Leading Team

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, members of the Worship Leading Team express the participation of all Christ’s people in the Church’s worshipping life. They are to work in collaboration with and under the direction of other ministers, particularly Readers and clergy. Those called to this ministry will be able to show evidence of a gifting for this work, such as appropriate self-confidence in public settings and sensitivity in public prayer.