minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
04/06/2023
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archddiaconiaid newydd

New Archdeacons

23/05/2023
Archesgob Cymru
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Dyddiadur Jerwsalem

Dyddiadur dyddiol gan Archesgob Cymru o'i ymweliad â Jerwsalem

Jerusalem diary

A daily diary from the Archbishop of Wales reflecting on his visit ...
22/03/2023
Naomi Wood
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ordinasiwn 2023

2023 Ordinations

20/12/2022
Esgob Mary | Bishop Mary
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Neges Nadolig Esgob Mary

Bishop Mary's Christmas Message

04/12/2022
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidgoaeth newydd ym Mro Ardudwy

Mae'n bleser gan Archesgob Cymru ac Esgob Cynorthwyol Bangor cyhoeddi penodiad y ...

A new Ministry Area Leader for Bro Ardudwy

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor are pleased ...
26/06/2022
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archddiacon newydd i Ynys Môn

A new Archdeacon for Anglesey

25/03/2022
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidgoaeth newydd ym Mro Ogwen

Mae'n bleser gan Archesgob Cymru a’r Esgob Cynorthwyol Bangor cyhoeddi penodiad y ...

A new Ministry Area Leader for Bro Ogwen

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor are pleased ...
25/03/2022
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidgoaeth newydd ym Mro Eleth

Mae'n bleser gan Archesgob Cymru a’r Esgob Cynorthwyol Bangor cyhoeddi penodiad y ...

A new Ministry Area Leader for Bro Eleth

The Archbishop of Wales and the Assistant Bishop of Bangor are pleased ...
17/02/2022
Naomi Wood
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Caplan Archesgob Cymru

The Archbishop of Wales' Chaplain

23/01/2022
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Y Parchg David Morris yn ymuno ag Esgobaeth Bangor

Bydd David yn arwain y gwaith o gydlynu ein prosesau gweinidogol esgobaethol ...

The Revd David Morris joins the Diocese of Bangor

David will take the lead in coordinating our diocesan ministerial processes to ...