minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Addoli Duw

Yng ngeiriau un credo hynafol, ein galwedigaeth gyntaf yw gogoneddu Duw a’i fwynhau. Mae addoli yn cynnwys ymgynnull i foli, gweddïo, dysgu a chyfeillachu; ond mae hefyd yn cwmpasu y cyfan o’n bywyd – y byd cudd a phersonol yn ogystal â’r byd cyhoeddus (Mathew 6:6). Addoli Duw, felly, yw cynnig ein holl fywyd a chydnabod bod popeth yn dod oddi wrth Dduw ac yn perthyn i Dduw.


O Dduw, yma gynt ac yma nawr,
bed i mi ganfod dirgelwch dy bresenoldeb
yn yr addoliad a’r gweddïau yr wyf yn eu cynnig.
Boed i’m haddoliad a’m gweddïau
dreiddio drwof,
a thrwy’n ymgynnull,
a thrwy dawelwch yr ystafell ddirgel honno
lle’m gelwir i fod ar ben fy hun, yn un, gyda thi.
Boed i’m haddoliad a’m gweddïau
offrymu fy nghyfan oll,
pob rhan o’m bywyd, pob rhan o’m bod.
Boed i’m haddoliad a’m gweddïau lifo
o gariad sy’n dyfnhau ac o ymwybyddiaeth
o’th holl fendithion.
Yng nghariad Crist. Amen.
Cymraeg

Worshipping God

In the words of an ancient creed, our first call is to glorify and enjoy God. Worship includes gathering for praise, prayer, learning and affirmation, but encompasses all of life, and is as much about the unseen and personal sphere as the public (Matthew 6:6). To worship God therefore is to offer all of our life and to acknowledge that everything comes from God and belongs to God.


O God,
present in times ancient and in times now,
help me to embrace the mystery of your presence
in the worship and prayer I offer.
May my worship and my prayer flow
in and through every fibre of my being,
in and through our gathering together,
in and through the quietness of a secret place
where you call me to come and be alone,
at one, with you.
May my worship and prayer
be an offering of my own self,
in and through the life I lead.
May my worship and prayer flow
from an ever deepening love and awareness
of all you have blessed me with.
In and with the love of Jesus Christ. Amen.