minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Caru’r byd

Mae’r Ysgrythur yn tystio i Dduw a garodd y byd gymaint nes iddo roi ei unig-anedig Fab (Ioan 3:16). Mae’r datganiad rhyfeddol hwn yn golygu bod Duw wedi ymrwymo ei hun yn llwyr i’w greadigaeth. Fe’n gelwir fel disgyblion Crist i garu’r byd fel y carodd ef – drwy weithredoedd anhunanol, a thrwy haelioni afradlon. Carwn y byd drwy arddangos arwyddion y groes a’r atgyfodiad mewn ffyrdd mesuradwy a chlir.


O Dduw,
o’th gariad
anfonaist dy unig Fab i fyw yn ein plith.
Dysg imi ofalu
am y ddaear ffrwythlon.
Dysg imi rannu
gyda thegwch adnoddau’r tir a’r môr.
Dysg imi fyw
mewn heddwch a thangnefedd â’m cyd-ddyn.
Dysg imi gerdded
ffordd y Groes tua’r alwad i garu fy nghymydog.
Dysg imi geisio
llwybr cyfiawnder a chynwysoldeb.
Dysg imi fod
yn wir ddisgybl gydol f’oes.
Yng nghariad Crist. Amen.
Cymraeg

Loving the world

The Scriptures bear witness to the God who loved the world so much that he gave his only begotten Son (John 3:16). This extraordinary statement means that God committed his very being to the world he created and sustains. Disciples are people who also love the world by their selfless acts of giving and generous attitudes. To love the world is to show the signs of the cross and resurrection in measurable and clear ways.


O God,
in loving the world
you sent the Son to live amongst us.
Teach me to care
for and nurture the earth.
Teach me to share
with fairness the resources of land and sea.
Teach me to live
in peace and with forgiveness
with those around me.
Teach me the way
of the Cross, and the call to love my neighbour.
Teach me to seek
the path of justice and inclusivity.
Teach me to be
your disciple in the world.
In and with the love of Jesus Christ. Amen.