minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Yn Esgobaeth Bangor ymrwymwn i dri chonglfaen gweledigaethol y credwn ddylai nodweddu'n bywyd ar y cyd fel esgobaeth: addoli Duw, tyfu'r eglwys a charu'r byd. Mae'n rhaid gwreiddio'r dyheuadau rhain yn ein cyd-destun lleol - eu gwreiddio yn yr eglwys a'r gymuned - eu gwreiddio yn ein byw a'n bod. Ond maen't yn ddyheadau sy'n mynnu mwy nag ymroddiad gweddïgar ac ymrwymiad twymgalon.

Maen't yn galw am ymrwymiad pwrpasol a chlir, am sylw cyson ac am glustnodi adnoddau. O'u gwreiddio fel hyn, rydym yn gobeithio ac yn gweddïo y gallant fynegi ein gobaith a'n hyder yn Nuw, a'n profiad o ddaioni a chariad ei deyrnas dragwydd.

Cymraeg

In the Diocese of Bangor we are committed to three visionary principles which we believe should characterise our common life as a diocese: worshipping God, growing the Church and loving the world. These principles must be grounded in the contexts in which we live and work, in church and in community. But they require more than prayerful resolve and heartfelt commitment.

They require clear thinking, constant attention and meaningful resourcing. We hope and prey that, so grounded, they may express both our hope and confidence in God and our experience of the One whose reign of goodness and love will know no end.