minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ardaloedd Gweinidogaeth

Dros y blynyddoedd diwethaf, yr ydym wedi sefydlu bron y cyfan oll o’n 27 o Ardaloedd Gweinidogaeth newydd, sydd wedi cymryd lle cynifer o blwyfi a bywiolaethau. Dyma lwyfan newydd ar gyfer cenhadaeth – llwyfan sydd wedi mynnu a galluogi patrwm newydd o weinidogaethu. Caiff pob Ardal Weinidogaeth ei harwain a’i gwasanaethu gan Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth. Mae gweinidogaeth pob Ardal Weinidogaeth yn cael ei yrru gan Dîm yr Ardal Weinidogaeth. Ac, yn sgil cyfansoddi pob Ardal Weinidogaeth fel un plwyf, ceir un Cyngor yr Ardal Weinidogaeth ym mhob Ardal Weinidogaeth i oruchwylio cenhadaeth ac adnoddau ledled yr Ardal.

Cymraeg

Ministry Areas

Over recent years we’ve seen the bold establishment of almost all of our 27 new Ministry Areas, replacing parishes and benefices with a new platform for mission that has demanded and enabled a new pattern of ministry. Each Ministry Area is led and served by a Ministry Area Leader. The ministry of each Ministry Area is propelled by the Ministry Area Team. And, as each Ministry Area is constituted as a single parish, a single Ministry Area Council has oversight of mission and resources across the Ministry Area.