minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Tîm Gofal Bugeiliol

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, mae aelodau’r Tîm Gofal Bugeiliol yn cael eu comisiynu i fynegi galwedigaeth holl bobl Crist i rannu cariad a dangos consyrn dros eraill ar batrwm Crist ei hun. Maent yn gwneud hynny drwy ymgymryd â thasgau bugeiliol penodol, y tu mewn a thu allan i’r eglwys. Maent yn gweithio mewn cydweithrediad  ac o dan gyfarwyddyd gweinidogion eraill, yn enwedig Gweinidogion Bugeiliol trwyddedig a chlerigion. Bydd y rhai a elwir i’r weinidogaeth hon yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis y gallu i wrando’n ofalus, sensitifrwydd wrth weddïo gydag eraill a throstynt, a’r gallu i barchu cyfrinachedd.


Cymraeg

The Pastoral Care Team

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, members of the Pastoral Care Team are commissioned to express the work of all Christ’s people in showing Christlike love and concern for others. They do so by undertaking particular pastoral tasks, inside and outside the church. They work in collaboration with and under the direction of other ministers, particularly Licensed Pastoral Ministers and clergy. Those called to this ministry will be able to show evidence of a gifting for this work, such as an ability to listen well, sensitivity in praying with and for others, and the ability to keep confidences.