minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Matt Batten

Mae gan Matt dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu ac ymgysylltu ar ôl gweithio i Stonewall Cymru, Coleg Brenhinol Nyrsio ac Esgobaeth Llandaf. Mae Matt yn aelod o'r Chartered Institute of Public Relations a'r Institutue of Internal Communication. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Comms Creatives. 

Mae gan Matt radd mewn Astudiaethau Crefyddol a gradd Meistr mewn Astudiaethau Eciwmenaidd o Goleg y Drindod Caerfyrddin. Ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Diwinyddiaeth Ddigidol yn Spurgeon's College Llundain ac mae ar fwrdd golygyddol Practical Theology Hub.

Mae Matt yn ddysgwr Cymraeg ac yn byw gyda'i bartner David yng Nghaerdydd. 

Cymraeg

Matt Batten

Matt has over 20 years’ experience of working in communication and engagement having previously worked for Stonewall Cymru, Royal College of Nursing and Diocese of Llandaff. Matt is member of the Chartered Institute of Public Relations and the Institute of Internal Communications. He is also a board member of Comms Creatives. 

Matt has a degree in Religious Studies and a Masters in Ecumenical Studies from Trinity College Carmarthen. He is currently studying for a Masters in Digital Theology at Spurgeon’s College London and is on the editorial board of Practical Theology Hub.

Matt is a Welsh learner and lives with his partner David in Cardiff.