minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
14/03/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Blynyddol y De

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth

Southern annual Treasurers Forum

A networking event for Treasurers and interested Ministry Area Council members
15/03/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Trysoryddion Blynyddol y Gogledd

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer Trysoryddion ac aelodau o Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth

Northern Annual Treasurers Forum

A networking event for Treasurers and interested Ministry Area Council members
21/06/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Eiddo Blynyddol y De

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer y rheiny sy’n gofalu am adeiladau eglwysig

Southern Annual Property Forum

An annual networking event for those caring for church buildings
22/06/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Fforwm Eiddo Blynyddol y Gogledd

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer y rheiny sy’n gofalu am adeiladau eglwysig

Northern Annual Property Forum

An annual networking event for those caring for church buildings
11/09/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Gorwelion newydd wrth godi arian

Digwyddiad yw hwn i unrhyw un sydd am helpu i ehangu’r ffyrdd ...

New frontiers in fundraising

This is an event for anyone who wants to help to broaden ...
15/09/2018 Eiddo a chyllid / Property and finance

Cynnal a chadw beunyddiol

Diwrnod i'r rhai sydd â rôl ymarferol yng ngofal ein hadeiladau eglwysig

Hands-on maintenance

An event for those who have a hands-on role in the care ...