minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Y Tîm Arloesi

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, mae aelodau’r Tîm Arloesi yn mynegi galwedigaeth holl bobl Crist i ymestyn allan y tu hwnt i ffiniau arferol yr eglwys. Maent yn gwneud hyn drwy gynnal mentrau all-gyrhaeddol penodol, drwy adeiladu cymunedol a thrwy blannu eglwysi, yn bennaf er budd y rhai nad ydynt yn aelodau o unrhyw eglwys eto. Maent yn gweithio mewn cydweithrediad ag ac o dan gyfarwyddyd gweinidogion eraill, yn enwedig Gweinidogion Arloesol a chlerigion. Bydd y rhai a elwir i’r weinidogaeth hon yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis awydd cryf i ymestyn allan â chariad Duw, a hyfdra a sensitifrwydd priodol wrth gyhoeddi’r Efengyl.


Cymraeg

The Pioneering Team

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, members of the Pioneering Team express the role of all Christ’s people in reaching out beyond the normal boundaries of church. They do this by undertaking particular outreach, community building and church planting tasks, primarily for the benefit of those who are not yet members of any church. They work in collaboration with and under the direction of other ministers, particularly Pioneers and clergy. Those called to this ministry will be able to show evidence of a gifting for this work, such as a strong desire to reach out to others with the love of God, and an appropriate boldness and sensitivity in proclaiming the Gospel.