minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Comisiwn Elusenau

Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr yw'r adran llywodraeth anweinidogol sy'n rheoleiddio elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr ac sy'n cynnal y Gofrestr Elusennau Canolog.

Tan Ddeddf Elusennau 2006, cafodd Plwyfi'r Eglwys yng Nghymru statws “eithriedig”, a gadarnhawyd yn unol â Deddf Elusennau 1993 drwy offeryn statudol a gyhoeddwyd ym 1996. Disodlwyd Deddfau 1993 a 2006 gan y Ddeddf Elusennau 2011, ond mae'r darpariaethau uchod yn parhau ac mae OS 1996 wedi'i ddiwygio gan OS 2012 1734 ac eto gan OS 2014 242.

O dan Ddeddf 2011 mae rhaid i bob elusen sydd wedi'i heithrio sydd bellach yn Ardaloedd Weinidogaeth gydag incwm gros fwy na £ 100,000 gofrestru. Mae Ardaloedd Weinidogaeth gydag incwm hyd at y trothwy hwnnw yn parhau i fwynhau statws eithriedig o dan OS 2012 1734 fel y'i diwygiwyd gan OS 2014 242 tan 31 Mawrth 2021, pan fydd eu statws eithriedig yn dod i ben o'r diwedd a bydd gan bawb sydd uwchlaw'r trothwy cofrestru incwm £5,000 i gofrestru fel unrhyw elusen arall.

Cymraeg

The Charity Commission

The Charity Commission for England and Wales is the non-ministerial government department that regulates registered charities in England and Wales and maintains the Central Register of Charities.

Until the Charities Act 2006, the Parishes of the Church in Wales enjoyed “excepted” status, confirmed in accordance with the Charities Act 1993 by a statutory instrument published in 1996. Both the 1993 and 2006 Acts were replaced by the Charities Act 2011, but the above provisions remain and the 1996 SI has been amended by SI 2012 1734 and again by SI 2014 242.

Under the 2011 Act all excepted charities which are now the Ministry Areas with a gross income for the year in excess of £100,000 have to register.  Ministry Areas with income up to that threshold continue to enjoy excepted status under SI 2012 1734 as amended by SI 2014 242 until 31st March 2021, when their excepted status will finally come to an end and all those above the £5,000 income registration threshold will have to register like any other charity.