minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

CThEM

Gyda'r aildrefnu o Blwyfi i Ardaloedd Weinidogaeth, mae gofyniad i sicrhau nad yw'r hen rifau CThEM ar gyfer yr hen Blwyfi/eglwysi yn cael eu defnyddio pellach ac y dylid defnyddio un rhif ar gyfer yr Ardal Weinidogaeth gyfan yn lle hynny gan mai dyma'r sefydliad/elusen bellach ac nid yr hen blwyfi/eglwysi. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ardaloedd Weinidogaeth gofrestru gyda CThEM am rif newydd. Os yw incwm yr Ardal Weinidogaeth dros £100,000 byddai'n haws cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau cyn cofrestru gyda CThEM.

Cymraeg

HMRC

With the reorganisation of Parishes into Ministry Areas, there is a requirement to ensure that the old HMRC numbers for the old Parishes/churches are no longer used and that a single number for the entire Ministry Area should be used instead since this is now the organisation/charity and not the old Parishes/churches. This requires the Ministry Areas to register with HMRC for a new number. If the Ministry Area income is over £100,000 it would be easier to register with the Charity Commission first before registering with HMRC.