minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
13/04/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Gweddi dros Syria

Prayer for Syria

30/03/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Saunders Davies : 'Mae Cymro da ac ysbrydol wedi mynd at ei Arglwydd'

Bishop Saunders Davies : 'A great and spiritual Welshman has gone to the Lord'

27/03/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Negeseuon Pasg Esgob Andy 2018

Negeseuon Pasg Esgob Bangor 2018 Mae Esgob Bangor - y Gwir Barchedig ...

Bishop Andy's Easter Messages 2018

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andrew John - is ...
25/03/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer Newydd ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy

New Vicar and Ministry Area Leader for Bro Cyfeiliog a Mawddwy

21/03/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Andy yn roi sylw yn dilyn y damwain yn LlAB Y Fali 2018-03-20

Bishop Andy comments following the accident at RAF Valley

19/03/2018 Robert Townsend Cyffredinol / General

‘Rhwng y môr a’r mynydd, dyna'r lle y dymunwn fod’: Proffil o’r Parch Ddr. Ruth Hansford

‘Betwixt the mountains and the sea, that’s where I’d like to be’ : Profile of Rev Dr. Ruth Hansford

17/02/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archddiaconiaid ac Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth newydd

Penodiadau newydd i Fro Cybi, Llandudno, Archddiaconiaeth Môn ac Archddiaconiaeth Bangor

New Archdeacons and Ministry Area Leaders

New appointments to Bro Cybi, Llandudno, the Archdeaconry of Anglesey and the ...
14/02/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Croes y Jyngl – Symbol Gobaith yn codi o anobaith

Jungle Cross - a Symbol of Hope rising from despair

28/01/2018 Robert Townsend Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Dde Meirionnydd i Ogledd Meirionnydd, cyhoeddir swydd newydd i Ficer

From South to North Meirionnydd, Vicar’s new post is announced

25/01/2018 O Dîm Deiniol / From Tîm Deiniol

Diogelu yn yr Esgobaeth a Ffarwêl

Safeguarding Support in the Diocese and Farewell