minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
25/09/2020
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ym Mro Peblig

Apwyntio Canon Dylan Williams yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth ar gyfer ...

A new Ministry Area Leader for Bro Peblig

Appointing Canon Dylan Williams as Vicar & Ministry Area Leader of the ...
25/09/2020
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ym Mro Eifionydd

Apwyntio'r Parchg Kim Williams yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth ar gyfer ...

A new Ministry Area Leader for Bro Eifionydd

Appointing the Revd Kim Williams as Vicar & Ministry Area Leader of ...
27/06/2020
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ym Mro Dwynwen

Apwyntio'r Parch Llewelyn Moules-Jones yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth ar gyfer ...

A new Ministry Area Leader for Bro Dwynwen

Appointing the Revd Llewelyn Moules-Jones as Vicar & Ministry Area Leader of ...
26/03/2020
Cenedlaethol / National

Rhoi yn Syth

Gift Direct

18/03/2020
Cenedlaethol / National

Llythyr apêl Thrussell Trust

Trussell Trust letter of appeal

17/03/2020
Cenedlaethol / National

Datganiad Bugeiliol Mainc Esgobion yr Eglwys yng Nghymru

Pastoral Declaration of the Bench of Bishops of the Church in Wales

17/03/2020
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Neges gan yr Esgob

Message from the Bishop

24/02/2020
Cenedlaethol / National

Canllawiau Coronavirus (Covid-19)

Coronavirus (Covid-19) guidance

18/02/2020
Cenedlaethol / National

Apêl canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru

The Church in Wales centenary appeal

13/01/2020
Cenedlaethol / National

Beibl 1620

Oddi wrth y Parchedig Ganon Aled Edwards, Prifweithredwr Cytûn

1620 Bible

From the Rev Canon Aled Edwards, Chief Executive Officer of Cytûn