minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
30/03/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Agor y Drysau i Arglwydd y Pwerau

Open the Doors to the Lord of the Powers

26/03/2024
Cenedlaethol / National

Cyfres Pilgrimage y BBC i sbarduno diddordeb newydd yn Nhaith Pererin Gogledd Cymru

BBC's Pilgrimage Series to spark renewed interest in North Wales Pilgrim’s Way

24/03/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Pregeth: Cymun Crist

Sermon: Chrism Mass

24/03/2024
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Sul y Palmwydd: Ymhell oddi wrth y dorf wallgof?

Palm Sunday: Far from the madding Crowd?

21/03/2024
Cenedlaethol / National

Dysgu maddeuant a chariad drwy stori'r Pasg

Learning forgiveness and love through the Easter Story

19/03/2024
Cenedlaethol / National

Hwb ariannol gwerth chwarter miliwn o gyllid ffyniant bro i Neuadd Eglwys Conwy

Mae'r prosiect Neuadd Ni wedi derbyn £249,999 gan Lywodraeth y DU drwy ...

Quarter of a million levelling up funding boost for Conwy Church Hall

The Hall for All project has received £249, 999 from the UK ...
26/02/2024
Cenedlaethol / National

Bydd offeiriad newydd Aberdaron yn arwain "dadeni pererindod" yng ngogledd-orllewin Cymru

New priest for Aberdaron will lead “pilgrimage renaissance” in North West Wales

15/02/2024
Cenedlaethol / National

Archesgob Cymru yn cymeradwyo cwrs Grawys newydd am astudio’r gydberthynas Iddewig-Gristnogol yn fan

Dirnad hynt y berthynas Gristnogol-Iddewig

Archbishop of Wales endorses new Lent course for its in-depth study of Jewish-Christian relationship

Discerning a path for Christian-Jewish relations
08/02/2024
Blog / Blog

Helpwch i achub bywyd y Defibruary hwn

Help save a life this Defibruary

06/02/2024
O'r Ardaloedd Gweinidogaeth / From the Ministry Areas

Eglwys yn cael cartref newydd mewn hen feddygfa deintydd

Mae hen feddygfa ddeintydd wedi ei throi'n eglwys ar Stryd Fawr Porthmadog.

Church finds home in former Dentist's surgery

A former dentist's surgery has been turned into a church on Porthmadog’s ...