minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ffurflenni Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru

Yn dilyn derbyn adroddiadau amrywiol mewn cyfarfod Festri Pasg Blynyddol, rhaid i Gyngor Ardal Weinidogaeth gwblhau set o Ffurflenni Blynyddol sy'n cynnwys:

  • Ffurflen Ariannol Flynyddol - cynhyrchir un o'r rhain ar gyfer yr Ardal Weinidogaeth gyfan
  • Ffurflen Aelodaeth - cynhyrchir un o'r rhain ar gyfer yr Ardal Weinidogaeth gyfan
  • Adroddiad Adeiladwaith - mae angen un o'r rhain ar gyfer pob eglwys

Gellir cyflwyno'r adroddiadau ar ffurf papur trwy ddychwelyd ffurflen wedi'i chwblhau i Dŷ Deiniol neu'n electronig.

Ar gyfer eleni hefyd mae Arolwg Claddfeydd.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r ffurflenni yma yw 30 Mai.

Cyflwyno Papur

Gallwch lawr lwytho fersiynau pdf o'r ffurflenni Blynyddol trwy glicio ar y dolenni canlynol:

Ffurflen Ariannol Flynyddol

Ffurflen Aelodaeth Flynyddol

Ffurflen Adeiladwaith

Arolwg Claddfeydd

Cyflwyniad Electronig

Mae cyflwyniad electronig o'r holl ffurflenni uchod ar gael i Ardaloedd Weinidogaeth trwy fynd i  http://mf.systemserve.ltd.uk/MF/Pages/Default.asp. Mae Corff y Cynrychiolwyr (RB) wedi ysgrifennu at bob arweinydd Ardal Weinidogaeth yn yr Esgobaeth yn gofyn am wybodaeth ynghylch a pwy o fewn eu hardaloedd sydd angen mynediad er mwyn cwblhau'r ffurflenni (Arolwg Cyllid, Aelodaeth, Adeiladwaith a Chladdfeydd). Os ydych angen mynediad i lenwi'r ffurflenni ar-lein, cysylltwch â'n cydweithwyr canlynol yn y RB i gael mynediad i'r safle:

Glenda Edwards 029 2034 8200   
Cymraeg

Church in Wales Annual Returns

Following the acceptance of various reports at an Annual Easter Vestry meeting a Ministry Area Council must complete a set of Annual Returns consisting of:

  • Annual Financial Return - one of these is produced for the entire Ministry Area
  • Membership Return - one of these is produced for the entire Ministry Area
  • Fabric Report - one of these is required for each church

The reports can be submitted in paper form by returning a completed form to Ty Deiniol or electronically.

For this year there is also a Burial Ground Survey.

The deadline for submission of these returns is the 30th of May.

Paper Submission

You can download pdf versions of the Annual Return forms by clicking on the following links:

Annual Financial Return

Annual Membership Return

Fabric Report

Burial Ground Survey

Electronic Submission

An electronic submission of all of the above forms is available to Ministry Areas by visiting  http://mf.systemserve.ltd.uk/MF/Pages/Default.asp.  The Representative Body (RB) has written to every Ministry Area leader in the Diocese requesting information of who within their areas requires access in order to complete the forms (Finance, Membership, Fabric and Burial Ground Survey).  If you require access to complete the forms online, please contact the following colleagues at the RB to gain access to the site: 

Glenda Edwards   029 2034 8200