minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Ein teulu eglwysig

Mae Esgobaeth Bangor yn un o esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru, sydd mewn cymdeithas ag eglwysi eraill y Cymundeb Anglicanaidd, ac yn aelod o Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru a Chyngor Eglwysi’r Byd

Our church family

The Diocese of Bangor is one of the dioceses of the Church in Wales, which is in fellowship with the other churches of the Anglican Communion, and a member of Cytûn: Churches Together in Wales and the World Council of Churches.

Athrofa Padarn Sant

Nid lle, neu adeilad, neu coleg ar fodel traddodiadol fo Athrofa Padarn Sant. Yn hytrach, dyma cymuned i’n ffurfio er cenhadaeth, sy’n cydweithio â holl esgobaethau’r Eglwys yng Nhymru. Athrofa Padarn Sant sy’n paratoi’r rheiny sydd am ddechrau arddel gweinidogaeth drwyddedig yn Esgobaeth Bangor, a’r Athrofa sydd hefyn yn cydlynu’n grwpiau Diwinyddiaeth Bywyd ledled yr esgobaeth. 

Saint Padarn’s Institute

Saint Padarn’s is not a place, or a college in a traditional sense. It is a community of formation for mission, working in partnership with all of the dioceses of the Church in Wales. Saint Padarn’s provides the preparatory learning and training for all those entering licensed ministry in the Diocese of Bangor, and is responsible for coordinating our Theology for Life programmes across the diocese.