minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Trothwyon Cyfrifyddu

O fewn gofynion y Comisiwn Elusennau yw'r angen i ddefnyddio gwahanol fathau o gyfrifyddu yn dibynnu ar drothwy incwm yr Ardal Weinidogaeth. Y ddau fath o sail cyfrifyddu yw Derbyniadau a Thaliadau a Chroniadau.

Trothwyon Sail

Incwm Gros Sail Cyfrifo
Îs na £250,000 Datganiad Cyfrifo Derbyniadau a Thaliadau + Asedau a Rhwymedigaethau
Dros £250,000 Gyfrifon Croniadau: Datganiad o Weithgareddau Ariannol + Mantolen
Cymraeg

Accounting Thresholds

Within the requirements for the Charity Commission is the need to use different types of accounting depending on the Ministry Area income threshold. The two types of accounting basis are Receipts & Payments and Accruals.

Basis Thresholds

Gross Income Accounting Basis
Below £250,000 Receipts & Payments Accounting + Assets and Liabilities Statement
Over £250,000 Accruals Accounts: Statement of Financial Activities + Balance Sheet