minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Galwad Duw

Mae Duw yn galw bob un ohonom i wasanaethu. Rydym i gyd yn cael ein galw i addoli Duw, i dyfu’r Eglwys, ac i garu’r byd. Rydym i gyd yn cael ein galw i lewyrchu goleuni gobaith, i ymgnawdoli hygrededd ffydd, ac i orlifo â dyfroedd cariad dwyfol. Rydym i gyd yn cael ein galw i fyw bywyd cyflawn yn ei lawnder. Rydym i gyd yn cael ein galw i fyw bywyd ar batrwm Crist yng ngwasanaeth Duw.

Mae Duw hefyd yn galw bob un ohonom i wasanaethu’r Eglwys. Gelwir rhai ohonom i wasanaethu’r Eglwys mewn ffyrdd penodol drwy weinidogaethau unigryw. Sut y gallai Duw fod yn eich galw chi i wasanaethu drwy weinidogaethau’r Eglwys yng Nghymru?

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd ygallwch chi wasanaethu’r Eglwys trwy weinidogaethau comisiynedig a thrwyddedig yr Eglwys yng Nghymru. Yn yr adran yma o'r wefan ceir amlinelliad o'r gweinidogaethau gwahanol a straeon o'r rhai sydd yn gwasanaethu yn y gweinidogaethau yna yn barod. 

Os ydych am archwilio’n bellach yn sgil hynny, siaradwch ag Arweinydd eich Ardal Weinidogaeth, neu cysylltwch â Chyfarwyddwr Gweinidogaeth yr Esgobaeth.

Mae tyfu gweinidogaethau newydd yn un o’n canolbwyntiau esgobaethol allweddol. Gweddïwch, felly, y bydd llawer yn clywed galwad Duw ledled yr esgobaeth yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, i’n cynorthwyo ni oll i ddilyn Crist ac i rannu ei newyddion da.


Adnoddau Sul y Galwedigaethau

Rydym wedi paratoi nifer o adnoddau i helpu i nodi a dathlu Sul y Galwedigaethau. Mae’r rhain i’w gweld yn adran Adnoddau’r wefan yma.

Cymraeg

Called by God

God calls all of us to serve. We are all called to worship God, to grow the Church, and to love the world. We are all called to be the light of hope, to be an example of faith, and to be a source of love. We are all called to be fully human and fully alive. We are all called to live Christ-like lives in God’s service.

God also calls all of us to serve the Church. Some of us are called to serve the Church in particular ways through distinctive ministries. How might God be calling you to service through the ministries of the Church in Wales?

There are a number of different ways in which you can serve the Church through the commissioned and licensed ministries of the Church in Wales. In this section of the website you will find outlines of the different ministries and stories from those who are already serving in those ministries.

If you want to explore further please talk to your Ministry Area Leader, or contact the Diocesan Director of Ministry.

Growing new ministries is one of our three key diocesan priorities. Pray, therefore, that many will hear God’s call across the diocese over coming months and years, to aid us all to follow Christ more closely and to share his good news.


Vocations Sunday resources

We have prepared several resources to help mark and celebrate Vocations Sunday. These can be found in the Resources section of the website here.