minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gweinidog Bugeiliol

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, gelwir Gweinidogion Bugeiliol i atgyfnerthu a galluogi arferion bugeiliol o fewn yr eglwys leol, wedi eu gwreiddio yn ei hanfod cydweithredol. Gallasai Gweinidogion Bugeiliol gyda galwad a’r doniau i bregethu ystyried cynnig eu hunain i’w dirnad ar gyfer y rôl ehangach o Ddiacon. Bydd y rhai a elwir i weinidogaethu fel Gweinidogion Bugeiliol yn gallu darparu tystiolaeth o ddoniau ar gyfer y gwaith hwn, megis y gallu i wrando’n ofalus ar sawl lefel, i gadw cyfrinachau, ac i gydlynu gweinidogaethau bugeiliol pobl eraill gyda sensitifrwydd.

Cymraeg

Pastoral Minister

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, Pastoral Ministers are called to focus and enable pastoral practice within the local church and should be rooted in its collaborative working practice. Pastoral Ministers with a calling and gifting to preach might consider offering themselves for discernment for the wider role of a Deacon. Those called to ministry as a Pastoral Minister will be able to show evidence of a gifting for this work, and ability to listen to, with and for others, to keep confidences, and to coordinate with sensitivity the pastoral ministries of others.