minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eiddo a chyllid

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn arwain ein cefnogaeth esgobaethol i Ardaloedd Gweinidogaeth ym meysydd eiddo a chyllid wrth iddynt baratoi a gweithredu ein Cynlluniau Datblygu Eiddo a'n Cynlluniau Datblygu Cyllid. Maent hefyd yn gyfrifol:

  • am reoli a goruchwylio ein cyfundrefnau ariannol esgobaethol, gan gynnwys Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
  • am fireinio ein cynaliadwyedd ariannol ledled yr esgobaeth
  • am gynnal a gwella persondai
  • ac am helpu i gynnal a datblygu adeiladau eglwysig drwy ddaparu cyngor a gweithredu ei cyfundrefn grantiau esgobaethol.
Cymraeg

Finance & property

Some members of Tîm Deiniol lead our diocesan support to Ministry Areas in preparing and implementing our Property Development Plans and our Finance Development Plans.

They are also responsible:

  • for managing and overseeing our diocesan financial processes, including the Bishop’s Ministry Fund
  • for helping to enhance our financial sustainability across the diocese
  • for maintaining and improving parsonages
  • and for helping to maintain and develop church buildings by providing advice and implementing the diocesan grants system.