minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Amserlen Flynyddol

Isod ceir amlinelliad o pryd mae tasgau neu ddigwyddiadau penodol yn digwydd yn ystod blwyddyn galendr. Nid cyfrifoldeb Trysorydd yr Ardal Weinidogaeth yw'r tasgau a restrir isod ond fe'u cynhwysir i roi darlun llawn o weithgareddau yn ystod y flwyddyn.

Mis Gweithgaredd/Digwyddiad
Ionawr
 • Cwblhau cyfrifon ar gyfer y flwyddyn flaenorol
 • Pob cyfrifon yr Ardal Weinidogaeth i anfon at yr Archwiliwr Annibynnol
Chwefror
Mawrth
 • Taliad CGE cyntaf yn ddyledus
 • Fforymau Trysyroddion
Ebrill
 • Cyfarfod Festri Blynyddol
 • Ffurfiwyd Cyngor Ardal Weinidogaeth newydd
 • Cyllideb newydd i'w cytuno ar gyfer y CAW
 • Adolygu'r Gofrestr Etholiadol (neu Adnewyddu)
Mai
 • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Blynyddol yr Eglwys yng Nghymru
Mehefin
 • Ail daliad CGE yn ddyledus
Gorffennaf
Awst
Medi
 • Trydydd dallied CGE yn ddyledus
Hydref
 • Cyfarfodydd gosod targedau CGE
 • Fforymau Trysyroddion
 • Dyddiad cau ar gyfer Adroddiad/Ffurflen Flynyddol y Comisiwn Elusennau
Tachwedd
Rhagfyr
 • Taliad CGE terfynol am y flwyddyn
 • 31 Rhagfyr - diwedd y flwyddyn ariannol
Cymraeg

Annual Timetable

Below is an outline of when particular tasks or events take place during the course of a calendar year.  The tasks listed below are not all the responsibility of the Ministry Area Treasurer but are included to provide a full picture of activities during the year.

Month Activity/Event
January
 • Finalisation of Accounts for previous year
 • All Ministry Area Accounts sent to Independent Examiner
February
March
 • First BMF payment due
 • Treasurer Forums
April
 • Annual Vestry Meeting
 • New Ministry Area Council formed
 • New Budget for MAC set
 • Electoral Roll Revision (or Renewal)
May
 • Deadline for Church in Wales Annual Returns to be submitted
June
 • Second BMF payment due
July
August
September
 • Third BMF payment due
October
 • BMF Target Setting Meetings
 • Treasurer Forums
 • Deadline for Charity Commission Annual Report/Return
November
December
 • Final BMF payment for year
 • 31st December - end of financial year