minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Croesawu plant, pobl ifanc  a theuluoedd

Mae’n Prosiect Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd esgobaethol yn anelu at alluogi gweinidogaethau newydd yn y maes hanfodol hwn o’n bywyd a’n chenhadaeth. Mae pedwar Galluogydd Gweinidogaeth Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd (CYFMEs) yn gweithio ledled yr esgobaeth i gefnogi Timau Ardaloedd Gweinidogaeth i feithrin gallu yn y maes, ac i ddatblygu mentrau newydd.

Cymraeg

Welcoming children, young people & families

Our diocesan Children, Young People and Families Project aims to enable new ministries in this critical area of our life and mission. Four Children, Young People & Families Ministry Enablers (CYFMEs) work across the diocese to support Ministry Area Teams to build capacity and to develop new initiatives.