minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cyngor yr Esgob

Caiff gweinidogaeth apostolaidd yr Esgob yn yr esgobaeth ei gefnogi gan Harchddiaconiaid ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth. Gyda’i gilydd, maent yn ffurfio Cyngor yr Esgob, sy’n cwrdd ddwywaith y mis i weddïo, myfyrio, trafod a phenderfynu ar faterion gweithredol a strategol.

Cymraeg

The Bishop's Council

The Bishop’s apostolic ministry in the diocese is supported by our Archdeacons and the Diocesan Secretary. Together, they form the Bishop’s Council, which meets twice a month to pray, reflect, discuss and decide upon operational and strategic matters.