minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Meddalwedd

Er mwyn cynorthwyo Ardaloedd Weinidogaeth i gydymffurfio â rheolau cyfrifyddu, gofynion a diogelwch gwybodaeth, mae'r Esgobaeth wedi prynu dwy raglen feddalwedd ar gyfer pob Ardal Weinidogaeth:

  • Cydlynydd Cyllid - a phecyn cyfrifeg sy'n cydymffurfio â SORP2015 ac FRS102 ynghyd â gofynion cyfrifyddu'r Eglwys yng Nghymru
  • MyGiving.online - system sy'n cydymffurfio â GDPR ar gyfer cofnodi gwybodaeth am roddwyr, rhoddion, rhoddion dienw a chyflwyno Cymorth Rhodd a hawliadau GASDS yn uniongyrchol i CThEM drwy'r system.
Cymraeg

Software

To assist Ministry Areas with compliance around accounting rules, requirements and information security the Diocese has purchased two software programs for every Ministry Area:

  • Finance Co-ordinator - and accounting package that is compliant with SORP2015 & FRS102 along with the Church in Wales accounting requirements
  • MyGiving.online - a GDPR compliant system for recording donor information, gifts, anonymous donations and submitting Gift Aid and GASDS claims directly to HMRC through the system.