minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Llythyr diweddaraf yr Esgob

The Bishop's latest letter

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws a’n bywyd esgobaethol

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus and our diocesan life

Darllenwch Read

Yr Wythnos Fawr a'r Pasg

Holy Week and Easter

Myfyrdodau fideo'r Esgob a'i neges Pasg

The Bishop's video meditations and his Easter message

Cliciwch yma i weld y fideos Click here to see the videos

Mi a droaf yn awr

Turning aside

Mae ein cydymaith Grawys 2020 yn ein hannog i droi o’r neilltu i glywed Duw'n siarad

Our 2020 Lent companion encourages us to turn aside to hear God speak

Lawrlwytho'r llyfryn Download the booklet

Tirweddau Cyfnewidiol

Changing Landscapes

Mae daearyddiaeth Gogledd Cymru yn gefndir i'n myfyrdodau ar gyfer Adfent 2020

The geography of North Wales provides the background for our 2020 Advent reflections

Ein deunydd Adfent cyflawn Our complete Advent material

Ein dogfennau craidd

Our core documents

Rhai dogfennau sy'n amlinellu'n gweledigaeth, ein prif fentrau, ac elfennau o'n bywyd ar y cyd

Some documents that outline our vision, our major ventures, and key elements of our common life

Pob dogfen View all documents

Diogelu

Safeguarding

Rydym wedi ymrwymo i fod yn Eglwys Ddiogelach

We are committed to being a Safer Church

Cysylltwch â'r Tîm Diogelu Contact the Safeguarding Team