minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Negeseuon Pasg Esgob Bangor 2018

The Bishop of Bangor’s Easter Messages 2018

Gwyliwch y neges fideo uchod

Watch the video message above

Cliciwch yma ar gyfer y neges ysgrifenedig Click here for the written message

Dydd Mercher Lludw - Esgob Andy yn derbyn Croes o'r Jyngl

Ash Wednesday - Bishop Andy receives Cross from the Jungle

Sgyrsiau fideo gyda’r Parch Sara Roberts a Caroline Gregory, sydd hefyd ar gael fel podlediadau

Video conversations with Caroline Gregory and Rev Sara Roberts, also available as podcasts

Cliciwch i wylio, darllen a gwrando Click to watch, read and listen

Digwyddiadau 2018

2018 events

Manylion o'n holl ddigwyddiadau yn 2018 - a'r gallu i gadw'ch lle arlein

Details of all of our 2018 events - and our new online booking facility

Ein holl ddigwyddiadau All our events

At y Goleuni

To the Light

Mwy am Gynhadledd Glerigol 2017, i'w chynnal ar y cyd ag Esgobaeth Míth a Chil Dara

More about the 2017 Clergy Conference, held in paternship witrh the Diocese of Meath & Kildare

Dogfennau'r Gynhadledd Conference documentation

Ein dogfennau craidd

Our core documents

Diogelu

Safeguarding

Rydym wedi ymrwymo i fod yn Eglwys Ddiogelach

We are committed to being a Safer Church

Cysylltwch â'r Tîm Diogelu Contact the Safeguarding Team

Cylch Gweddi Wythnosol

Weekly Prayer Cycle

Tanysgrifiwch trwy'r botwm isod. Dad-danysgrifiwch wrth ddefnyddio'r ddolen ar waelod pob ebost

Subscribe using the button below. Unsubscribe at any time using the link at the bottom of each email

Tanysgrifiwch yma Subscribe here

Tanysgrifio i Bost Mercher

Subscribe to Wednesday Post

Ebost wythnosol Esgobaeth Bangor. Dad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy'r ddolen ar waelod pob ebost

The Diocese of Bangor's weekly email. Unsubscribe at any time using link at the bottom of each email

Tanysgrifiwch yma Subscribe here