minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth Ordeinio 2019

Ordination Service 2019

Dewch i ddathlu gweinidogaethau newydd ar 29/6

Come and celebrate new ministries on 29/6

Rhagor o wybodaeth More Information

Ein dogfennau craidd

Our core documents

Rhai dogfennau sy'n amlinellu'n gweledigaeth, ein prif fentrau, ac elfennau o'n bywyd ar y cyd

Some documents that outline our vision, our major ventures, and key elements of our common life

Pob dogfen View all documents

Diogelu

Safeguarding

Rydym wedi ymrwymo i fod yn Eglwys Ddiogelach

We are committed to being a Safer Church

Cysylltwch â'r Tîm Diogelu Contact the Safeguarding Team