minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Cynlluniau Datblygu Cyllid

Mae Cynllun Datblygu Cyllid yr Ardal Weinidogaeth yn edrych tuag at 2020 a thu hwnt. Mae’n rhoi braslun o fframwaith ariannol egnïol ar gyfer yr Ardal, a fydd eto’n ein galluogi i wireddu’n gweledigaeth. Dyma gyfle i ystyried cyllidebu a gweinyddu ariannol ar draws yr Ardal Weinidogaeth; rhoi rheolaidd, haelioni dydd i ddydd; codi arian, anrhegion mawr, a ffrydiau incwm newydd; a chynlluniau mentrus, pe na bai arian yn ein cyfyngu. Ceisiwn fod yn obeithiol; yn realistig; ac i weld cyllid yn gwasanaethu cenhadaeth yr Eglwys.

Cymraeg

Finance Development Plans

A Ministry Area’s Finance Development Plan looks ahead to 2020 and beyond. It sketches out a life-giving financial framework for the Ministry Area – again, one that will help us deliver our shared vision. This is an opportunity to consider budgeting and financial administration across the Ministry Area; regular, planned giving and day-to-day generosity; fundraising, major gifts, and new income streams; and bold, money-no- object plans. We aim to be hopeful; to be realistic; and to see finances as the servant of the mission of the Church.