minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Meithrin disgyblion a galwedigaethau

Mae rhai aelodau o Dîm Deiniol yn gyfirfol am hybu dau o’n canolbwyntiau esgobaethol hollbwysig, sef magu disgyblion a thyfu gweinidogaethau newydd. Maent yn cefnogi’n cyfundrefnau dirnad galwedigaethol, yn paratoi’n deunydd ysbrydol a gweddïgar rheolaidd, yn cydlynu Coleg y Cyfarwyddwyr Ysbrydol, ac yn gofalu am Lwybr Deiniol.

Cymraeg

Nurturing disciples & vocations

Some members of Tîm Deiniol are responsible for helping us to progress two of our vital diocesan priorities: nurturing disciples, and growing new ministries.They are also responsible for supporting our vocational discernment processes, preparing our regular spiritual and prayerful resources, coordinating the College of Spiritual Directors, and overseeing St Deiniol’s Way.