minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Diacon

Oddi mewn i’r weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w Eglwys, gelwir diaconiaid i gynorthwyo’r esgob a’r offeiriaid ac, mewn gwasanaeth cariadlon, i hysbysu Crist trwy air ac esiampl. Gelwir diaconiaid i wasanaethu Eglwys Dduw ac i ofalu am bawb y maent yn eu gwasanaethu, yn arbennig y tlawd a’r claf a’r sawl sydd mewn angen ac adfyd. Y maent i bregethu Gair Duw ac i gydweithio â’r esgob a’r offeiriaid i arwain addoliad y bobl, yn enwedig yn y Bedydd a’r Cymun Bendigaid.


Cymraeg

Deacon

Within the ministry entrusted by Christ to his Church, deacons are called to assist the bishop and priests and through loving service, to make Christ known by word and example. Deacons are called to serve the Church of God and to care for all whom they serve, especially the poor, the sick, the needy and those who are in trouble. They preach the word of God and work with the bishop and priests in leading the worship of the people, especially at Baptism and the Holy Eucharist.