minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwysi Carbon Sero Net


Gall gweithio tuag at Sero Net ymddangos fel tasg frawychus, ac yn wyneb ein hadeiladau hyd yn oed yn fwy felly, ond mae'n nod y mae'n rhaid i ni ymdrechu i'w gyrraedd, ar gyfer ein hamgylchedd, ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ac ar gyfer ein planed. Mae cyngor yn datblygu, ac mae atebion newydd yn cael eu harchwilio i'n helpu i gyrraedd y nod hwn.

Fodd bynnag, yn y fan a'r lle mae camau bach y gallwn ni i gyd eu cymryd i weithio tuag at Net Zero. Yn gynwysedig yn y cyhoeddiad Llwybr Ymarferol hwn mae argymhellion i helpu i leihau ein hallbwn. Cliciwch ar y ddolen isod i ddod o hyd i ffyrdd y gallwn fynd i'r afael yn gyfrifol â'n hallyriadau carbon.


Cymraeg

Carbon Net Zero Churches


Working towards Net Zero can seem like a daunting task, and in the face of our buildings even more so, yet it is a goal we must strive to meet, for our environment, for future generations and for our planet. Advice is developing, and new solutions being investigated to help us meet this goal.

However in the immediate there are small steps we can all take to work towards Net Zero. Included in this Practical Path publication there are recommendations to assist in reducing our output. Please click the link below to find ways we can responsibly address our carbon emissions.