minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Buddsoddiadau

Mae Ardaloedd Weinidogaeth a'u Cynghorau Ardal Weinidogaeth fel arfer wedi etifeddu buddsoddiadau y mae hen blwyfi neu eglwysi wedi eu rhoi i un ochr am resymau amrywiol hanesyddol. Gall y buddsoddiadau hyn fod ar ffurf cyfrifon cynilo a gedwir mewn canghennau banciau lleol i gyfrifon adneuo a ddelir gan gwmnïau buddsoddi neu gyfranddaliadau buddsoddi a reolir yn lleol neu gan Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru neu Ymddiriedolaeth Esgobaeth Bangor. Mae'r tudalennau canlynol yn ceisio darparu gwybodaeth am y mathau buddsoddi mwyaf cyffredin y mae Cynghorau Ardal Gweinidogaeth yn gyfrifol amdanynt.

Cymraeg

Investments

Ministry Areas and their Ministry Area Councils have usually inherited investments that former Parishes or churches have historically put aside for a variety of reasons.  These investments can take the form of savings accounts held at local bank branches to deposit accounts held by investment companies or investment shares managed locally or by the Representative Body of the Church in Wales or the Bangor Diocesan Trust.  The following pages attempt to provide information about the most common investment types that Ministry Area Councils are responsible for.