minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Digwyddiadau Mawr : Esgob Andy yn sgwrsio hefo Sandra Millar

Yn gynharach y mis hwn (Mawrth 2019) daeth y Parchedig Ddr Sandra Millar o dîm Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr i arwain diwrnod hyfforddi yn yr Esgobaeth. Manteisiais Esgob Andy ar y cyfle i ofyn iddi am Fedyddiadau, Priodasau ac Angladdau, a sut rydym yn dod o hyd at ffyrdd yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth i wneud y gorau o'r fraint a'r rhodd o fod ochr yn ochr â phobl ar yr achlysuron arbennig hyn.

Cymraeg

Life Events - Bishop Andy talks to Sandra Millar

Earlier this month (March 2019) the Rev’d Dr Sandra Millar from the Church of England’s Life Events team came to lead a training day in the Diocese. Bishop Andy took the opportunity to ask her about Christenings, Marriages and Funerals, and how we find ways in our Ministry Areas to make the most of the privilege and gift of being alongside people at these special occasions.