minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Dydd i Ddydd hefo Finance Co-ordinator

Cwrs wedi'i gynllunio i fynd dros swyddogaethau dyddiol o ddefnyddio Finance Co-ordinator. Bydd y cwrs yn dechrau gyda chyflwyniad sy'n cwmpasu'r cefndir rheoleiddio ac eglurhad o gyfrifyddu cronfeydd. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • cofnodi incwm
 • cofnodi gwariant
 • cynnal Cysoniad Banc
 • trosolwg o adroddiadau a phryd y mae eu hangen
 • rhedeg copïau wrth gefn ac adfer gwybodaeth
 • nodweddion a swyddogaethau y mae angen i Drysoryddion Ardaloedd Weinidogaeth cyflawni.

Darperir gliniaduron a deunyddiau ar gyfer y sesiwn. Mae yna gyfyngiad o 10 o fynychwyr sy'n gallu mynychu, felly mae'r cofrestriad ar sail y cyntaf i'r felin.

Cymraeg

Day to day with Finance Co-ordinator

A course designed to go over the day to day functions of using Finance Co-ordinator.  The course will begin with an introduction covering the regulatory background and an explanation of fund accounting. Topics covered include:

 • recording income
 • recording expenditure
 • undertaking a Bank Reconciliation,
 • an overview of reports and when they are required 
 • running backups and restores
 • and features and functions that Ministry Area Treasurers need to undertake.

Laptops and materials will be provided for the duration of the session.  There is a limit of 10 attendees who can attend, registration is therefore on a first come first served basis.