minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Encil Enlli

Encli ar Enlli

Encil Enlli

A Welsh language retreat on Bardsey Island

26/08/2023, noon - 29/08/2023, noon

Ynys Enlli

English

Penllanw prosiect llenyddol Cymraeg Llwybr Cadfan fydd encil 3 diwrnod ar ynys Enlli. Clo perffaith i’r gyfres hon o ddigwyddiadau sydd wedi dilyn(ish!) llwybr pererindod gyntaf Cadfan Sant deithiodd o Dywyn ym Meirionnydd i Ynys Enlli yn y chweched ganrif, lle y daeth yn Abad cyntaf yr ynys.

Bydd yr encil lenyddol hwyliog hon yn cwmpasu holl egwyddorion y daith hyd yn hyn, hanes, barddoniaeth, llenyddiaeth, cerddoriaeth a mwy! Mae amrywiol opsiynau o ran aros gyda ni ar yr ynys, lletu unigol ac wedi ei rannu. Mae’r gost sy’n cynnwys pris y cwch, llety, lluniaeth am y tridiau a gweithgareddau amrywiol yn cychwyn o oddeutu £300 y person.

Dyma flas o beth fydd yn digwydd

 • Sgwrs gyda seryddwr yn trafod ‘Statws Awyr Dywyll Enlli a’r Sêr’
 • Amser i grwydro ac ymlacio
 • Prynhawn hwyliog gyda’r beirdd preswyl a cherddorion( a mwy!)
 • Gweithdy creu llyfr o ddeunydd naturiol
 • Gweithdy ysgrifennu creadigol
 • Pererindod lythrennol o dan arweiniad o amgylch yr ynys
 • Barbeciw
 • Cinio a Swper dyddiol

Ni fydd unrhyw bwysau i gymryd rhan yn y gweithgareddau i gyd, cewch wneud fel y mynnwch!)

Cysylltwch â Elin Owen am brisiau ac opsiynau aros penodol ac i archebu eich lle.

elinowen@cinw.org.uk

07884313700


Cymraeg

The culmination of the Llwybr Cadfan Welsh literary project will be a 3-day retreat on the island of Enlli. A perfect conclusion to this series of events that have followed(ish!) the first pilgrimage route of Cadfan Sant who traveled from Dywyn in Meirionnydd to Ynys Enlli in the sixth century, where he became the island's first Abbot.

This Welsh language literary retreat will cover all the principles of the journey so far - history, poetry, literature, music and more! There are various options for staying with us on the island, individual and shared accommodation. The cost which includes the price of the boat, accommodation, refreshments for the three days and various activities starts from around £300p per person.

Here is a taste of what will happen

 • A conversation with an astronomer discussing 'Enlli's Dark Sky Status and the Stars'
 • Time to wander and relax
 • A fun afternoon with resident poets and musicians (and more!)
 • Workshop to create a book from natural material
 • Creative writing workshop
 • A literal guided pilgrimage around the island
 • Barbecue
 • Lunch and Supper daily

There will be no pressure to take part in all the activities, you can do as you like!)

Contact Elin Owen for prices and specific staying options and to book your place.

elinowen@cinw.org.uk

07884313700