minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth Cymun Duw a Dysgwyr

Gwasanaeth Cymun Duw a Dysgwyr I’w ddilyn gan ginio ysgafn a sgwrsio ...

Eucharist Service ‘Duw a Dysgwyr’

Eucharist Service ‘Duw a Dysgwyr’ followed by a light lunch and a ...

17/06/2024, 12:30 p.m.

Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

English

Datblygiad cyffrous sydd ganddom ar y gweill yn Esgobaeth Bangor yw gwasanaethu cymun misol o’r enw ‘Duw a Dysgwyr’. Bydd y gwasanaethau yma yn cael eu cynnal yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn fisol gan gychwyn ar ddydd Llun, 17 Mehefin am 12.30pm. 

Bydd y gwasanaeth cymun arferol yn cael ei addasu ac yn fwy na dim ei arafu ar gyfer dysgwyr y Gymraeg. Bydd geiriau allweddol a chyngor ar sut i ynganu rhai geiriau ar gael . Bydd pregeth fer a syml ei Chymraeg gyda geiriau allweddol a chyfieithiad ar gael i’r gynulleidfa, a byddwn yn canu dau emyn ysgafn ac adnabyddus. Mae’r gwasanaeth yn cael ei anelu at bob safon o ddysgwyr yn y gobaith y bydd o gymorth iddynt gymryd rhan ymhob addoliad ar draws yr Esgobaeth. 

Yn dilyn y gwasanaeth ac mewn cydweithrediad â Menter Iaith Bangor bydd cyfle i bawb gael ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch saff a chefnogol a chael tamaid o ginio ysgafn ar yr un pryd. Mae croeso i bawb ymuno â ni yn y gwasanaeth hwn boed yn siaradwr rhugl neu’n ddysgwr. 

Byddai o gymorth pe byddech yn cofrestru eich awydd i ymuno â ni fel bod ganddom syniad ym mlaen llaw o’r niferoedd. .

Cymraeg

Join us for our a monthly communion service called Duw a Dysgwyr -'God and Learners'. 

These services will be held at St Deiniol's Cathedral in Bangor starting on Monday, June 17 at 12.30pm. The communion service will be adapted and slowed down for Welsh learners. Keywords and advice on how to pronounce certain words will be available. There will be  short and simple Welsh sermon with keywords and translation and we will sing two well-known Welsh hymns. 

The service is aimed at all standards of learners and will help you participate in all worship across the diocese. 

Following the service and in collaboration with Menter Iaith Bangor everyone will have the opportunity to practice their Welsh in a safe and supportive atmosphere and have a light lunch at the same time. Everyone is welcome to join us at this service whether it is a fluent speaker or learner.

Please register below. 

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees