minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth Ordeinio 2024

Gwasanaeth Ordeinio 2024

Ordination Service 2024

Ordination Service

29/06/2024, 11 a.m. - 29/06/2024, 3 p.m.

Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

English

Cynhelir y gwasanaeth ordeinio Josie Godfrey ddydd Sadwrn 29 Mehefin yng Nghadeirlan Deiniol Sant ym Mangor. Yr Esgob David Morris fydd yn arwain y gwasanaeth, ei wasanaeth ordeinio cyntaf ers dod yn Esgob Enlli.

Y Parchedig Dr Andrea Russell, Warden Llyfrgell Deiniol Sant, Penarlâg, fydd y pregethwr gwadd a'r gwasanaeth yn cael ei ffrydio'n fyw ar YouTube.

Bydd Josie yn parhau i wasanaethu Eglwys Gadeiriol Sant Deiniol. Cadwch hi yn eich gweddïau os gwelwch yn dda.

Cymraeg

The service of ordination Josie Godfrey takes place on Saturday 29 June at St Deiniol's Cathedral in Bangor. Bishop David Morris will lead the service, his first ordination service since becoming Bishop of Bardsey.  

The Reverend Dr Andrea Russell, Warden of St Deiniol's Library, Hawarden, will be the guest preacher and the service live streamed on YouTube.

Josie will continue to serve Saint Deiniol's Cathedral. Please keep her in your prayers.