minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Wythnos Feiblaidd Llŷn 2024

Siaradwr: Y Parchg Kevin Ellis. Thema'r wythnos fydd Iesu Yr Efengylydd

Llŷn Bible week 2024

Guest Speaker: Revd Dr Kevin Ellis. The theme is Jesus the Evangelist.

26/08/2024, 7:30 p.m. - 29/08/2024, 7:30 p.m.

English

Mae Wythnos Feiblaidd Llŷn yn ôl! Ymunwch â ni bob nos o nos Lun 26ain i nos Iau 29ain Awst am 19:30. 

Y man cyfarfod eto fydd Capel y Drindod Pwllheli a thema’r wythnos fydd Iesu yr Efengylwr.

Dros bedair noson bydd ein siaradwr, Dr. Kevin Ellis, yn edrych ar bedwar cyfarfyddiad gaiff Iesu yn efengyl Ioan a bydd yn archwilio beth y mae hynny yn ei olygu i ni heddiw.

Mwy o wybodaeth: Iesu yr Efengylwr | Wythnos Beibl Llŷn (llynbibleweek.org.uk)

Cymraeg

Llŷn Bible Week is back! Join us each evening from Monday 26th to Thursday 29st August at 19:30.

The venue will once again be Capel y Drindod in Pwllheli and the theme for the week will be Jesus the Evangelist.

Over four evenings Revd. Dr Kevin Ellis will look at four key encounters Jesus has in the gospel of John and explore what that means for us today.

More information

Jesus the Evangelist | Llŷn Bible Week (llynbibleweek.org.uk)