minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol a Chlynnog Fawr

Cynhadledd Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol a Chlynnog Fawr

Medieval Welsh Literature and Clynnog Fawr: A Symposium

Medieval Welsh Literature and Clynnog Fawr: A Symposium

21/09/2024, 9:45 a.m. - 21/09/2024, 6 p.m.

Saint Deiniol's Cathedral in Bangor

English

Mae eglwys Beuno yng Nghlynnog Fawr wedi dod yn amlwg fel safle pwysig iawn yn hanes llenyddiaeth y Gymraeg. Roedd yr eglwys yn gartref i gymuned grefyddol hynafol a sefydlwyd, yn ôl pob tebyg, gan Feuno yn y seithfed ganrif, ac fe barhaodd yn ganolfan dysgu amlwg a phwysig yn Oes y Tywysogion. Gallwn fod yn sicr fod y testun cyfareddol Buchedd Beuno wedi ei gyfansoddi yno. Ond y tu hwnt i hwnnw, ceir rhestr gynyddol o weithiau canoloesol pwysig gyda chysylltiadau â Chlynnog, gan gynnwys y gyfraith, barddoniaeth, achau, trioedd ac hyd yn oed Pedair Cainc y Mabinogi. Bwriad y gynhadledd hon yw dod â phawb sy’n gweithio ar y pwnc hwnnw at ei gilydd, ac amlygu arwyddocâd llenyddol Clynnog Fawr i gynulleidfa ehangach.

Mynediad a lluniaeth am ddim, gyda chefnogaeth garedig y Gadeirlan (rhodd awgrymedig: £5)

Amserlen / Schedule

9:45: Croeso / Welcome

10:00–10:40: Thomas Charles-Edwards – ‘Clynnog and Llyfr Iorwerth’

10:40–11:20: Sara Elin Roberts – ‘The scholarly work of Iorwerth ap Madog’

Seibiant / Break

11:50–12:30: Patrick Sims-Williams – ‘Clynnog: Crud y Mabinogi’

Cinio / Lunch

2:00–2:40: Barry Lewis – ‘Clynnog, Beuno a Ffurfiad Bonedd y Saint

2:40–3:20: Ben Guy – ‘St Lleuddad of Enlli and Three Generous Men’

Seibiant / Break

3:50–4:30: Nia Wyn Jones – ‘Cyfres Gynnar Trioedd Ynys Prydein a Clynnog Fawr’

5:30: Taith o gwmpas Clynnog gyda Andrew Davidson / Tour around Clynnog with Andrew Davidson

Cymraeg

The old church of St Beuno at Clynnog Fawr has recently emerged as a major site of interest in the history of Welsh literature. The church was home to an ancient religious community, allegedly founded by the seventh-century saint Beuno, and it remained a prominent and important centre of learning in the Age of the Princes. We can be sure that the fascinating Life of Beuno was composed there. But beyond that, there is a growing list of important medieval works that have links to Clynnog, encompassing law, poetry, genealogy, triads and even the Four Branches of the Mabinogi. The intention of this symposium is to bring together those who have been working on this subject, and to highlight the literary significance of Clynnog Fawr for a wider audience.

Entrance and refreshment free, with the kind support of the Cathedral (suggested donation: £5)

There will be simultaneous translation for the papers given in Welsh

Amserlen / Schedule

9:45: Croeso / Welcome

10:00–10:40: Thomas Charles-Edwards – ‘Clynnog and Llyfr Iorwerth’

10:40–11:20: Sara Elin Roberts – ‘The scholarly work of Iorwerth ap Madog’

Seibiant / Break

11:50–12:30: Patrick Sims-Williams – ‘Clynnog: Crud y Mabinogi’

Cinio / Lunch

2:00–2:40: Barry Lewis – ‘Clynnog, Beuno a Ffurfiad Bonedd y Saint

2:40–3:20: Ben Guy – ‘St Lleuddad of Enlli and Three Generous Men’

Seibiant / Break

3:50–4:30: Nia Wyn Jones – ‘Cyfres Gynnar Trioedd Ynys Prydein a Clynnog Fawr’

5:30: Taith o gwmpas Clynnog gyda Andrew Davidson / Tour around Clynnog with Andrew Davidson