minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Janet Fletcher

Janet yw prif awdur ein myfyrdodau a’n gweddïau esgobaethol ar gyfer yr Adfent a’r Grawys, yn ogystal â litwrgïau ar gyfer amryw o gyfarfodydd. Mae hi hefyd yn gyfrifol am hyfforddiant a goruchwyliaeth cyfarwyddwyr ysbrydol yn yr esgobaeth.

Ordeiniwyd Janet yn Esgobaeth Lerpwl yn 2000, gan wasanaethu mewn sawl plwyf yno cyn dod i Esgobaeth Bangor yn 2011. O fod yn Rheithor Bywoliaeth Bangor, symudodd i Aedal Weinidogaeth Bro Ystumanner yn 2015 fel Ficer ar y Cyd.

Mae’n cynrychioli’r esgobaeth ar SLAC – pwyllgor litwrgi’r Eglwys yng Nghymru. Yn 2015, fe ddaeth hefyd yn aelod o ymddiriedolwyr MAECymru, sy’n ymgyrchu dros bwysigrwydd gweinidogaeth ordeiniedig marched yng Nghymru. Fel aelod o Urdd yr Offeiriaid Catholig, fe syfydlodd y grŵp esgobaethol cyntaf o Gwmni Gweision yr Allor yng Nghymru. Pathway to God (2006) oedd llyfr cyntaf Janet, ac mae’n parhau i ysgrifennu ar gyfer cyfresi Guidelines a Quiet Spaces y BRF.

Mae Janet yn mwynhau treulio cyfnodau tawel yn Nhŷ Holy Rood, Thirsk, Gogledd Swydd Efrog, lle mae hi’n Gydymaith. Ers dod i Gymru, mae mwy o’r teulu a ffrindiau wedi bod yn dod draw i aros!

Cymraeg

Janet Fletcher

Janet is the lead author of our diocesan Advent and Lent prayers and reflections, as well as liturgy for various gatherings. She also leads the training and oversight of spiritual directors in the diocese.

Janet was ordained in Liverpool Diocese in 2000 and served in a number of parishes there before coming to Bangor Diocese in 2011.From being in the Rectorial Benefice of Bangor, she moved to the Bro Ystumanner Ministry Area in 2015, as Associate Vicar, also having the role of Diocesan Spirituality Officer.

She represents the diocese on SLAC – the Church in Wales’s liturgical committee. In 2015 she also became a trustee member of MAE Cymru, advocating for the ordained ministry of women in Wales. As a member of the Society of Catholic Priests, she initiated the setting up of the first Company of Servers diocesan group in Wales. Janet’s first book was Pathway to God (2006), and she continues to write for the BRF’s Guidelines and Quiet Spaces publications.

Janet enjoys spending quiet time at Holy Rood House, Thirsk, North Yorkshire, where she is a Companion of Holy Rood.Since coming to Wales she has had more family and friends coming to stay!