minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Kelly Edwards

Os byddwch chi’n ffonio Tŷ Deiniol, fel arfer llais cyfeillgar Kelly fydd yn eich cyfarch chi. Mae ganddi rôl weinyddol hanfodol wrth gefnogi Tîm Deiniol a Chadeirlan Bangor.

Magwyd Kelly ym mhentref Bodedern ar Ynys Môn, lle mynychodd ysgolion cynradd ac uwchradd y cylch. Gweithiodd hefo Bimeda UK yn Llangefni a Chymdeithas Adeiladu’r Principality ym Mangor.

Yn ei hamser hamdden mae Kelly yn mwynhau gofalu am nifer o ferlod Shetland sydd eiddo iddi hi a’r teulu. Sefydlwyd eu stablau, Gre Edern Shetland, ym 1989 a bellach mae’n
un o’r mwyaf yng Nghymru.

Cymraeg

Kelly Edwards

If you phone Tŷ Deiniol, it will usually be Kelly’s friendly voice which greets you. She has an essential administrative role, supporting the Tîm Deiniol and Bangor Cathedral.

Kelly was brought up in the village of Bodedern on Anglesey, where she attended both the primary and secondary school. She worked previously for Bimeda UK in Llangefni and the Principality Building Society in Bangor.

In her spare time, Kelly enjoys spending time with the many Shetland ponies she and her family have. Their stud, Gre Edern, was established in 1989 and has now become one of the largest in Wales.