minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ein cynlluniau: Canllaw ar gyfer paratoi Cynlluniau Datblygu

Our plans: A guide to the preparation of Development Plans

Mwy o wybodaeth am y ddogfen hon

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig templedi ar gyfer pob un o’r Cynlluniau Datblygu. Nid rhywbeth i’w lenwi i mewn â llaw ydyw o reidrwydd; yn hytrach mae’n ymgais i roi ymdeimlad o siâp pob un o’r cynlluniau, yn ogystal â darparu fframwaith gyffredin i’w defnyddio ledled yr esgobaeth. Mae pob rhan o’r templedi’n rhoi cyfle i fapio’r diriogaeth, ac yna i ddirnad y dyfodol.

Cymraeg

More info about this document

This booklet offers templates for each of the Development Plans. It’s not designed to be filled-in as such, but tries to give us a sense of the shape of each of the plans, as well as providing a common framework to be used across the diocese. Each part of the template offers an opportunity to map the territory, and then to discern the future.